Om Kung över livet


Alla intäkter från singeln Fantasi kommer att gå till Kung Över Livet och deras insamling till sin egen verksamhet och till Hjärnfonden.

Kung Över Livet startades 2012 och är en förening för föräldrar till barn som har olika *NPF-diagnoser. Man har gjort det för att synliggöra NPF-diagnoserna och för att påvisa vad det kan innebära för ett barn, en ungdom, en vuxen, en förälder, ett syskon m.fl.

 Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

 Kung Över Livet har symboliken ”kung”, man befinner sig i ett tillstånd där man är orubblig, oavsett om man är tjej eller kille. (Inte genus tänket kvinnligt-manligt).

 Där allt är möjligt!

 (*NPF-Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så som: ADHD, ADD, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom, Autism, OCD, dyslexi, dyskalkyli m.fl.).

Vill du veta mer om Kung Över Livet så besök deras hemsida, www.kungoverlivet.se